Basket WiKi

Basket Spelodds

Att förstå alla olika typer av basket spelodds kan ibland vara förvirrande, men det behöver inte vara det.

SPELTIPS har skapat den ultimata guiden till alla olika odds och sannolikheter som används i basketspel, med användbara exempel, så även nya användare som satsar på spelet för första gången kommer att satsa som proffs på nolltid.

Decimala Odds: Förklaring av decimala odds: 

Decimala odds är en av de tre vanliga format som används inom sportspel, tillsammans med bråk- och moneyline spelodds. Dessa odds representerar det totala belopp en spelare kommer att få, inklusive sin ursprungliga insats, för en vinnande satsning. Oddsen uttrycks som ett decimaltal, vilket indikerar potentiell vinst i förhållande till insatsen. I decimala odds representeras en satsning med jämn pengar (där du dubblar din insats om du vinner) som 2,0. 

Formel för att Beräkna Potentiell Vinst: 

För att beräkna den potentiella vinsten med decimala odds kan du använda följande formel: Potentiell Vinst = (Decimala Odds - 1) x Insatsen Resultatet av denna formel representerar vinsten du skulle göra om din satsning är framgångsrik. "Decimala Odds - 1"-delen av formeln tar hänsyn till din ursprungliga insats, så den ingår i den totala potentiella vinsten. 

Exempel på beräkning av utbetalningar med decimala odds: 

Exempel 1: Satsning på Team A med Decimala Odds på 2,50 Låt säga att du placerar en satsning på 100 dollar på Team A med decimala odds på 2,50. 

Med hjälp av formeln blir Potentiell Vinst = (2,50 - 1) x 100 kronor = 1,50 x 100 kronor = 150 kronor. Om Team A vinner skulle du få tillbaka din ursprungliga insats på 100 kronor plus ytterligare 150 kronor i vinst. 

Exempel 2: Satsning på Team B med Decimala Odds på 1,80 Antag att du satsar 50 kronor på Team B med decimala odds på 1,80. 

Potentiell vinst = (1,80 - 1) x 50 kronor = 0,80 x 50 kronor = 40 kronor. Om Team B vinner skulle du få tillbaka din ursprungliga insats på 50 kronor tillsammans med 40 kronor i vinst.

Bråkodds: Förklaring av bråkodds:

Bråkodds är ett traditionellt sätt att representera spelodds, särskilt vanligt i Storbritannien. De visar odds som en bråkdel, vanligtvis i formen "a/b." Täljaren (a) representerar den potentiella vinsten, medan nämnaren (b) representerar insatsen som krävs för att göra den vinsten. 

Till exempel betyder bråkoddsen 5/1 att för varje 1 krona satsad kan du potentiellt vinna 5 kronor i vinst. 

Omvandling från bråkodds till decimala Odds: 

Att omvandla bråkodds till decimala odds är enkelt.

Du kan använda följande formel: Decimala Odds = (Täljaren / Nämnaren) + 1 

Till exempel, om du har bråkodds på 5/1: Decimala Odds = (5 / 1) + 1 = 6,0 Resultatet (6,0 i detta fall) representerar den potentiella totala utbetalningen, inklusive din ursprungliga insats, för en vinnande satsning.

Exempel på Beräkning av Utbetalningar med Bråkodds:

Exempel 1: Satsning på Team A med Bråkodds på 5/1 Låt säga att du placerar en satsning på 100 kronor på Team A med bråkodds på 5/1. För att beräkna den potentiella vinsten kan du använda formeln:

Potentiell Vinst = (Täljaren / Nämnaren) x Insatsen Potentiell Vinst = (5 / 1) x 100 kronor = 5 x 100 kronor = 500 kronor. Om Team A vinner skulle du få tillbaka din ursprungliga insats på 100 kronor tillsammans med 500 kronor i vinst. 

Exempel 2: Satsning på Team B med Bråkodds på 2/3 Antag att du satsar 50 kronor på Team B med bråkodds på 2/3. Potentiell Vinst = (2 / 3) x 50 kr ≈ 33,33 kr. Om Team B vinner skulle du få tillbaka din ursprungliga insats på 50 kronor tillsammans med cirka 33,33 kronor i vinst.

Moneyline Odds: Förklaring av Moneyline Odds:

Moneyline-odds, även kända som amerikanska odds, är ett populärt format för att representera spelodds, särskilt i USA. 

Moneyline-odds uttrycks antingen som positiva (+) eller negativa (-) siffror. De indikerar det belopp du potentiellt kan vinna eller det belopp du måste satsa för att vinna 100 kronor. 

Positiva moneyline-odds (+) indikerar den potentiella vinsten för en insats på 100 kronor, medan negativa moneyline-odds (-) representerar det belopp du måste satsa för att vinna 100 kronor i vinst. 

Positiva och negativa Moneyline Odds: 

Positiva Moneyline Odds (+): Dessa odds representerar den potentiella vinsten på en insats på 100 kronor. Till exempel betyder +200 att du potentiellt kan vinna 200 kronor för varje satsad 100 kronor.

Negativa Moneyline Odds (-): Dessa odds visar det belopp du måste satsa för att vinna 100 kronor i vinst. Till exempel innebär -150 att du måste satsa 150 kronor för att vinna 100 kronor i vinst. 

Beräkning av Potentiell vinst med Moneyline odds: 

Beräkning av potentiell vinst med moneyline odds beror på om oddsen är positiva eller negativa. 

För positiva moneyline-odds (+) kan du använda följande formel: 

Potentiell Vinst = (Positiva Moneyline Odds / 100) x Insats Till exempel, med +200 odds och en insats på 50 kronor: Potentiell Vinst = (200 / 100) x 50 kronor = 100 kronor. 

För negativa moneyline-odds (-) kan du använda formeln: Potentiell Vinst = (100 / Absolutvärde av Negativa Moneyline Odds) x Insats

Till exempel, med -150 odds och en insats på 75 kronor: 

Potentiell Vinst = (100 / 150) x 75 kronor ≈ 50 kronor.

Implied Probability: Definition av Implied Probability:

Implied probability är ett begrepp inom sportspel som representerar sannolikheten eller sannolikheten för ett visst utfall som antyds av oddsen som erbjuds av spelbolag. Det uttrycks som en procentandel och hjälper spelare att förstå spebolagens bedömning av sannolikheten för att en händelse inträffar.

Hur man Beräknar implied probability från odds: 

Implied probability kan beräknas med olika formler beroende på oddsen:

För Decimal Odds: Implied Probability (%) = (1 / Decimal Odds) x 100

För Fractional Odds: Implied Probability (%) = (Nämnaren / (Nämnaren + Täljaren)) x 100

För Positiva Moneyline Odds (+): Implied Probability (%) = (100 / (Positiva Moneyline Odds + 100)) x 100

För Negativa Moneyline Odds (-): Implied Probability (%) = (Negativa Moneyline Odds / (Negativa Moneyline Odds - 100)) x 100 

Vikten av implied probability i spel:

Implied probability är ett värdefullt verktyg för spelare eftersom det ger insikter i spelbolag bedömning av sannolikheten för en händelse. Det låter spelare jämföra sina egna bedömningar av sannolikheter med dem som erbjuds av spelbolag. Om spelare tror att den faktiska sannolikheten för ett utfall är högre än den antydda sannolikheten kan det innebära ett värdesatsningstillfälle. 

Implied probability kan hjälpa spelare att identifiera potentiellt felprissatta odds där spelbolag kan ha underskattat eller överskattat sannolikheten för ett utfall. Förståelse av implied probability är avgörande för att fatta informerade spelbeslut, hantera risker och identifiera värdesatsningar som erbjuder en gynnsam risk-reward-förhållande.

American Odds: Förklaring av American Odds: 

Amerikanska odds, även kända som moneyline-odds, är ett vanligt oddsformat i USA och används ofta vid basketbollsspel. Dessa odds uttrycks som antingen positiva (+) eller negativa (-) siffror, vilket representerar den potentiella vinsten eller det belopp du behöver satsa för att vinna 100 kronor, respektive. Positiva amerikanska odds (+) indikerar den potentiella vinsten för en insats på 100 kronor, medan negativa amerikanska odds (-) representerar det belopp du måste satsa för att vinna 100 kronor i vinst. 

Konceptet Favoriter och Underdogs: I sammanhanget av amerikanska odds indikeras favoriter med negativa odds (-). De representerar de lag eller utfall som anses vara mer sannolika att vinna. Underdogs representeras av positiva odds (+) och betraktas som mindre troliga att vinna. Oddsens storlek indikerar graden av favoritism eller underdogsstatus. Ju större det negativa numret är, desto starkare är favoriten, medan ju större det positiva numret är, desto större är underdogen. 

Beräkning av vinst och risk med amerikanska odds: Beräkning av vinst och risk med amerikanska odds beror på om oddsen är positiva eller negativa. 

För positiva amerikanska odds (+) kan du beräkna den potentiella vinsten med följande formel: Potentiell Vinst = (Positiva Amerikanska Odds / 100) x Insats 

Till exempel, med +200 odds och en insats på 50 kronor: 

Potentiell vinst = (200 / 100) x 50 kronor = 100 kronor. 

För negativa amerikanska odds (-) kan du beräkna det belopp du måste satsa för att vinna 100 kronor i vinst med följande formel: Belopp att Riskera = (100 / Absolutvärde av Negativa Amerikanska Odds) x Insats.

Till exempel, med -150 odds och en insats på 75 kronor: 

Belopp att riskera = (100 / 150) x 75 kronor ≈ 50 kronor.

Oddsjämförelse: Vikten av att jämföra odds mellan olika spelbolag: 

Att jämföra odds mellan olika spelbolag är avgörande för spelare som vill optimera sina potentiella vinster. Olika spelbolag kan erbjuda något olika odds för samma basketmatch-händelse. Dessa variationer kan påverka lönsamheten av dina satsningar avsevärt. Genom att jämföra odds kan spelare identifiera möjligheter att säkra bättre odds för de valda utfallen och potentiellt öka sina totala vinster.

Inverkan av variabel odds på potentiella vinster: Även små variationer i odds kan ha en betydande påverkan på potentiella vinster på lång sikt. När oddsen är högre för ett visst utfall hos ett spelbolag jämfört med en annan, kan valet av spelbolag med bättre odds resultera i större potentiella vinster om satsningen är framgångsrik. Att konsekvent säkra bättre odds kan leda till högre ackumulerade vinster över tid och göra oddsjämförelse till en värdefull praxis för seriösa spelare.

Strategier för att hitta de bästa oddsen: 

Använd oddsjämförelse verktyg: Många online-plattformar och webbplatser erbjuder oddsjämförelse verktyg som låter dig snabbt jämföra odds från flera spelbolag för en specifik händelse.

Öppna konton hos flera spelbolag: För att ha tillgång till olika odds bör du överväga att öppna konton hos flera pålitliga spelbolag. Detta gör att du kan leta efter de bästa oddsen innan du lägger dina satsningar.

Följ oddsändringar: Bevaka oddsförändringar inför en match. Om du märker att oddsen rör sig i en fördelaktig riktning kan det vara en indikator på marknadssentiment eller insiderinformation. 

Överväg oddsjämförelse: Var tålmodig och noggrann när du letar efter de bästa oddsen. Oddsjämförelse innebär att du kollar flera spelbolag innan du lägger en satsning för att säkerställa att du får de bästa möjliga oddsen.

Var medveten om bonusar och kampanjer: Vissa spelbolag erbjuder kampanjer eller bonusar som kan förbättra din totala spelupplevelse. Dessa kampanjer kan inkludera oddsökningar eller förbättrade odds för specifika händelser.

Livebetting odds: Hur Livebetting odds förändras i realtid: 

Livebetting odds, även kända som in-play odds, förändras kontinuerligt i realtid när en basketmatch utvecklas. Dessa odds är dynamiska och påverkas av matchens utveckling, inklusive poäng, spelarprestationer och andra händelser under matchen. 

Spelbolag justerar livebetting odds för att återspegla de ändrade sannolikheterna för olika utfall baserat på den aktuella matchsituationen.

Faktorer som påverkar livebetting odds under en basketmatch: 

Poäng och poängtrender: Livebetting odds är mycket känsliga för poäng. Om ett lag går på en poängsvit kan oddsen för det laget bli mindre fördelaktiga. 

Spelarprestation: Skador, foular, heta perioder och enastående prestationer av enskilda spelare kan påverka livebetting oddsen avsevärt.

Matchflöde: Momentum, tempo och det övergripande matchflödet påverkar oddsen. En snabbt spelad match kan leda till fler möjligheter att göra poäng och justerade odds. 

Foulproblem: Spelare med foulproblem kan vara i riskzonen att foula ut, vilket kan påverka lagdynamiken och oddsen. 

Bollinnehav och Skottklocka: Det aktuella bollinnehavet och tiden på skottklockan kan påverka oddsen för nästa poänggörande spel. 

Återstående Tid: I takt med att matchen fortskrider blir tiden en avgörande faktor. Liverättning odds kan ändras när klockan tickar ner, särskilt i jämna matcher. 

Skador: Nya skador eller uppdateringar om befintliga skador kan resultera i justeringar av oddsen, särskilt om en stjärnspelare påverkas. 

Tips för framgångsrik Livebetting: 

Innan-match forskning: Utför noggrann forskning innan matchen för att bekanta dig med lagen, spelarstatistik och relevanta nyheter eller skador. 

Titta på Matchen: Livebetting är mest effektiv när du tittar på matchen i realtid. Att observera matchflödet, spelardynamik och momentumskiften kan hjälpa dig att fatta informerade satsningar. 

In-Game Statistik: Beakta in-game statistik som fältmålsprocent, returer, turnovers och fouls. Dessa statistik kan påverka dina beslut inom livebetting. 

Var lugn: Känslor kan vara höga under livebetting. Förbli lugn, håll dig till din strategi och undvik att göra impuls satsningar. 

Använd Cash-Out alternativ: Vissa spelbolag erbjuder cash-out alternativ under livematch, vilket låter dig säkra delvisa vinster eller begränsa förluster innan matchen avslutas. 

Spela ansvarsfullt: Ange en budget och en bankrulle för liverättning för att undvika att överskrida dig själv. Livebetting odds kan ändras snabbt, så det är viktigt att hantera dina satsningar noggrant. 

Var tålmodig: Vänta på fördelaktiga odds som överensstämmer med din analys och strategi. Känn dig inte tvingad att satsa på varje spel eller händelse.

Spelbolagens Marginal: Förstå spelbolagens marginal:

Spelbolagens marginal, även känd som överround eller vig, är den inbyggda vinstmarginalen som spelbolag inkluderar i sina odds. Den representerar den procent med vilken den totala sannolikheten för alla möjliga utfall överstiger 100%. Den extra procenten säkerställer att spelbolagen tjänar en vinst oavsett det faktiska utfallet. 

Marginalen är spelbolagens sätt att säkerställa lönsamhet samtidigt som de erbjuder odds till spelare.

Hur marginalen påverkar oddsen och potentiella utbetalningar: Spelbolagens marginal påverkar de odds som erbjuds för basketevenemang. För att inkludera sin vinstmarginal justerar spelbolagen oddsen på ett sätt som något minskar den faktiska antydda sannolikheten för varje utfall. Som ett resultat är oddsen som erbjuds av sportböcker något lägre än de "rättvisa" oddsen, där den antydda sannolikheten för alla utfall är 100%. 

Marginalen påverkar potentiella utbetalningar genom att minska dem. När du lägger en vinnande satsning resulterar de lägre oddsen som erbjuds av sportboken i mindre vinst jämfört med rättvisa odds.

Strategier för Hantering av spelbolagens Marginal: 

Jämför Oddsen: För att mildra effekten av spelbolagens marginal på potentiella utbetalningar bör du jämföra odds mellan olika sportböcker. Sök efter sportböcker som erbjuder mer fördelaktiga odds för samma händelse. 

Förstå marginalen: Att vara medveten om marginalen hjälper dig att fatta informerade spelbeslut. Försök att bedöma om oddsen fortfarande erbjuder värde med tanke på att sportböcker strävar efter att bygga in en vinst. 

Fokusera på värdespel: Lägg vikt vid strategier för värdespel, vilket innebär att identifiera spel där din bedömning av den faktiska sannolikheten för ett utfall skiljer sig från spelbolagens antydda sannolikhet. Leta efter situationer där du tror att spelbolagen har underskattat utfallets sannolikhet.

Hantera bankrullen klokt: Med tanke på att marginalen minskar potentiella utbetalningar är det viktigt att hantera din bankrulle klokt. Undvik att satsa på långskott i hopp om högre vinster och fokusera istället på att göra informerade, värdebaserade satsningar. 

Överväg Livebetting-spel: Livebetting eller in-play betting kan erbjuda möjligheter att satsa med en reducerad marginal, särskilt när oddsen ändras snabbt under en match. Att välja rätt tidpunkt för dina satsningar under fördelaktiga ögonblick kan hjälpa till att maximera potentiella utbetalningar. 

Använd spelbörser: Spelbörser fungerar annorlunda än traditionella spelbolag. De låter dig satsa mot andra spelare, ofta med lägre provisionsavgifter, vilket kan resultera i mer fördelaktiga odds.

Nyckelfaktorer vid placering av Odds: 

Faktorer som spelbolag överväger: 

Lagstyrka: Spelbolag bedömer de tävlande lagen relativt varandra. Denna utvärdering inkluderar övergripande lag kvalitet, nyligen prestation och historiska möten mellan lagen.

Statistik: Omfattande statistisk analys är en grundläggande aspekt av oddssättning. Mått som poäng per match, fältmålsprocent, returer, assist och turnovers undersöks för att bedöma lags och spelarpresentation. 

Skador: Skador på nyckelspelare kan ha en betydande inverkan på oddsen. Bookmakers tar hänsyn till spelarnas tillgänglighet, skadornas allvar och hur frånvarande spelare kan påverka lagdynamiken. 

Hemmaplans-fördel: Hemmaplans-fördel är en avgörande faktor. Lag tenderar att prestera bättre när de spelar på sin hemmaplan, och denna fördel beaktas i odds beräkningarna. 

Allmän uppfattning: Spelbolag är medvetna om allmänhetens sentiment och vad som är populärt att satsa på. De kan justera oddsen för att balansera sin exponering beroende på vilka lag som får flest satsningar.

Historiska trender: Tidigare prestation, både på kort och lång sikt, kan påverka oddsen. Till exempel kan lag med en historia av starka prestationer i slutspelet få fördelaktiga odds. 

Marknadsefterfrågan: Bookmakers måste ta hänsyn till efterfrågan på satsningar på en specifik match. De strävar efter att sätta odds som lockar satsningar på båda sidor för att säkerställa balanserad aktion.

Rollen av Statistik, Lagform, Skador och Allmän Uppfattning: 

Statistik: Djupgående statistisk analys ger insikter om lags och spelarprestation. Spelbolag använder dessa statistik för att uppskatta sannolikheten för olika utfall och ställa in odds därefter. 

Lagform: Sen lagform, inklusive vinst- eller förlust-sviter, är en betydande faktor. Lag i bra form kan få kortare odds, medan de i dålig form kan ha längre odds. 

Skador: Skador på spelare kan störa ett lags prestation. Spelbolag beaktar skadornas inverkan både på lagets vinstchanser och den generella match dynamiken. 

Allmän uppfattning: Allmänhetens känslor och vad som är populärt att satsa på kan påverka oddsen. Om ett populärt lag får många satsningar kan oddsen justeras för att begränsa sportbokens risk. 

Balansering av satsningar och minimering av risk för spelbolag: Spelbolag strävar efter att sätta odds som lockar satsningar på båda sidor av ett utfall. Denna balanserade åtgärd säkerställer att de tjänar en vinst oavsett matchens resultat. 

När oddsen är snedvridna åt ett håll på grund av allmänhetens uppfattning eller satsnings trender kan spelbolagen justera oddsen för att uppmuntra satsningar på den andra sidan. Målet är att skapa en situation där spelbolag tjänar en provision (vig eller överround) oavsett om spelarna vinner eller förlorar sina satsningar. 

Spelbolag hanterar också sin risk genom att övervaka oddsförändringar och justera odds i realtid för att svara på förändrade satsningsmönster.

Speltips.inc Rekommenderar

expekt logo
Hogsta Bonus Upp till 1500kr gratisspel
Omsättningskrav: 1x – Min Odds: 1.8
Bra cash-out & riktigt höga odds
Till Expekt »
18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. Gratisspelet är giltigt i 60 dagar. Min. 1,80 odds. Erbjudandet gäller fr.o.m. 05.12.23. | Regler & villkor här. | stodlinjen.se | spelpaus.se | Spela ansvarsfullt.
leovegas logo
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
Fantastiskt allround online casino och sportsbook
Till LeoVegas »
18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. Min. insättning 100 kr. Gratisspelet är giltigt i 60 dagar. Min. 1,80 odds. Erbjudandet gäller fr.o.m 17.01.24. Spela Ansvarsfullt | spelpaus.se | spelinspektionen.se
No Account Bet v1
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 10x - Min odds: 1.5
Bra casino och sportsbook
Till NoAccountBet »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
nordicbet logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Bra lokala odds & Stort urval av spel
Till NordicBet »
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betsafe logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Stort utbud i många ligor & Uttag med Swish
Till Betsafe »
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betinia logo
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
En av sveriges bästa Sportbonusar!
Till Betinia »
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.
comeon casino logo
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Erbjuder bra välkomstbonus
Till ComeOn! »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
10bet logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 8x - Min odds: 1.8
Bra Bonus & Häga odds
Till 10Bet »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
bethard logo
Högsta Bonus: 100% upp till 1000 SEK
Omsättningskrav: 10x - Min odds: 1.9
Mycket höga odds på sport & Swish-funktionalitet
Till Bethard »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
hajper logo white
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Mycket snabb registrering & Mycket snabba utbetalningar/uttag
Till Hajper »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
snabbare logo
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Enkel bonus att omsätta & Stort spelutbud
Till Snabbare »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
casumo logo
Högsta Bonus: 100 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 0x - Min odds: 0.0
Insättning och uttag med Swish
Till Casumo »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betsson logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Bra välkomstbonus
Till Betsson »
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här
Speedybet v1
Högsta Bonus: 100% upp till 1000 SEK
Omsättningskrav: 10x - Min odds: 1.5
Bra lokala odds & Stort urval av spel
Till SpeedyBet »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
lyllocasino logo
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Erbjuder bra välkomstbonus
Till Lyllo Casino »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
luckycasino svg
Högsta Bonus: 100 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 2.0
Kan spela utan att behöva registrerat konto.
Till Lucky Sports »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
pinnacle logo
Ingen välkomstbonus
Omsättningskrav: 0x - Min odds: 0.0
Mycket bra odds på sport
Till Pinnacle »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betfair logo
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 8x - Min odds: 1.7
Mycket underhållande oddskombinationer
Till BetFair »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
campobet logo
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
En av sveriges bästa Sportbonusar!
Till CampoBet »
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.

Basket Wiki's

Member Leaderboard
Registrera dig
Hajper bonus
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här 
Till Hajper »
Snabbare bonus
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här 
Till Snabbare »
LeoVegas spelbonusar
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. Min. insättning 100 kr. Gratisspelet är giltigt i 60 dagar. Min. 1,80 odds. Erbjudandet gäller fr.o.m 17.01.24. Spela Ansvarsfullt | spelpaus.se | spelinspektionen.se
Till LeoVegas »
Betfair bonus
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 8x - Min odds: 1.7
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
Till Betfair »
nordic bet
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här 
Till NordicBet »
comeon casino aff
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
Till ComeOn »
betinia aff logo
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.
Till Betinia »
campo bet banner
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.
Till Campo BET »