Välkomstbonus

välkomstbonus banner
emil profile1

Emil Glambeck

Betting Expert

När du först öppnar ett konto hos ett spelbolag möts du ofta av ett lockande erbjudande: en välkomstbonus. Det är spelbolagets sätt att hälsa dig välkommen till deras plattform.

För att förstå välkomstbonusens mekanismer behöver man känna till regelverket som styr spelmarknaden i Sverige, inklusive licenssystemet som upprättats av Spelinspektionen.

Välkomstbonusens Grundstenar

En välkomstbonus är i grunden en form av morot som spelbolag använder för att locka till sig nya kunder. Detta initiativ kan ta flera olika former, såsom insättningsbonusar, gratisspel eller free spins. För att kunna ta del av en välkomstbonus krävs det normalt sett att man registrerar sig som ny spelare och utför en första insättning, men detaljerna varierar mellan olika spelbolag och dess erbjudanden.

Det är även viktigt att förstå att välkomstbonusar omgärdas av noggrant utformade villkor och regler. Dessa villkor kan inkludera omsättningskrav, en övre gräns för bonussumman och en tidsbegränsning för när bonusen måste användas. Spelbolagen måste även följa strikt reglerad marknadsföringslagstiftning som ställer krav på tydlighet och fullständighet i informationen om erbjudanden. En grundlig läsning av bonusvillkoren är därför avgörande för att förstå och kunna dra full nytta av en välkomstbonus.

Definiera Välkomstbonus

En välkomstbonus är en incitamentsform, utformad för att attrahera nya spelare till ett spelbolag. Den kan involvera bonuspengar, free spins eller annan förmån. Spelaren mottar vanligen bonusen vid första insättningen.

Välkomstbonuserbjudandet är ofta föremål för specifika krav, exempelvis omsättningskrav eller en tidsbegränsning för användning. Dessa villkor är avgörande att förstå för att kunna utnyttja bonusen korrekt.

“En välkomstbonus kan ofta öka spelbudgeten betydligt vid första insättningen.”

En grundlig genomgång och förståelse av de villkor som är knutna till välkomstbonusen är essentiell. Det säkerställer att spelaren kan dra full nytta av erbjudandet utan missförstånd. Det är en kritisk del i valet av spelbolag.

Olika Typer av Bonusar

Insättningsbonusar är vanligt förekommande, där spelaren får extra pengar att spela för baserat på insatt belopp. Ofta matchas en viss procent av den första insättningen upp till ett specifikt belopp.

Vidare finns det no deposit-bonusar som inte kräver någon insättning från spelarens sida. Dessa erbjudanden kan inkludera en liten summa bonuspengar eller free spins att använda på utvalda spel. De ger en riskfri möjlighet för spelare att testa spelplattformen, men kommer vanligen med strängare omsättningskrav och uttagsbegränsningar än insättningsbonusar.

Gratis spins är en annan populär bonusform, speciellt bland casinospelare. Dessa ger användaren möjlighet att snurra spelautomaternas hjul utan kostnad ett visst antal gånger. Vinster från gratis spins kan antingen tas ut direkt eller behöva omsättas, beroende på spelbolagets villkor.

Cashback-bonusar erbjuder spelaren en procentuell återbetalning av förluster under en definierad tidsperiod. Denna typ av bonus minskar risken och kan innebära att spelaren får tillbaka en del av förlorade medel. En cashback-bonus är särskilt uppskattad av dem som föredrar att spela med högre insatser, eftersom den erbjuder ett slags ekonomiskt säkerhetsnät.

Bonusarnas Omsättningskrav

Omsättningskravet är avgörande för bonusens värde.

När en spelare accepterar en välkomstbonus vid registrering hos ett svenskt spelbolag, möts de av så kallade omsättningskrav. Detta är en mekanism som säkerställer att bonusen används inom plattformen och inte omedelbart tas ut som kontanter. Kraven kan variera avsevärt, från realistiskt till så pass utmanande att de effektivt minskar bonusens fördelar för spelaren. Följaktligen bör omsättningskraven alltid granskas noggrant.

Kraven kan skilja sig markant.

För att omsättningskraven ska uppfyllas måste bonusbeloppet användas ett visst antal gånger. Exempelvis kan en bonus på 1000 SEK med ett omsättningskrav på 10x kräva att spelaren omsätter totalt 10000 SEK, innan eventuella vinster kan tas ut. Dessa villkor varierar beroende på spelbolag och bonusens art, vilket gör det viktigt att förstå de specifika kraven.

Uppfyller du inte kravet förlorar du bonusen.

Som ett led i att förbättra spelarskyddet har många spelbolag förenklat och sänkt sina omsättningskrav. Detta är en utveckling som följer i spåren av den svenska spelregleringen som trädde i kraft i januari 2019. Nu måste alla spelbolag som verkar på den svenska marknaden inneha en svensk licens, vilket innebär att de underlättar för spelarna att förstå och möta omsättningskraven. Tack vare detta har spelupplevelsen blivit mer transparent och rättvis.

Reglering av Spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden genomgick en betydande omvandling från den 1 januari 2019, då den nya spellagstiftningen (SFS 2018:1138) och den tillhörande spellagen (SpelLagen.se) trädde i kraft. Denna regulativa förändring syftade till att stärka konsumentens skydd och säkerställa en sund och säker spelmarknad. Med införandet av lagen blev det ett krav för alla spelbolag som önskar erbjuda sina tjänster till svenska spelare att inneha en svensk spellicens, utfärdad av Spelinspektionen.

En svensk spellicens kommer med stränga krav och riktlinjer som är avsedda att främja ansvarsfullt spelande och förebygga spelmissbruk. Spelbolagen måste följa bestämmelser för hur de marknadsför sig, hur de hanterar sina kunders spelande, och de måste även tillhandahålla verktyg för självtester och spelbegränsningar. Kunderna ska ges möjlighet att sätta insättningsgränser och själva kunna utesluta sig från spel genom Spelpaus.se. Detta skyddsnät, som en integrerad del av det licensierade erbjudandet, medför att spelare kan navigera spelmarknaden på ett säkrare och mer informerat sätt.

Svenska Spellicenser

I Sverige är det ett imperativ att spelbolag som verkar på den svenska marknaden har erhållit en svensk spellicens. Denna licens är en garant för att bolaget följer de svenska spelreglerna och bidrar till en trygg spelupplevelse.

  1. Spelinspektionen - är den myndighet som är ansvarig för att utfärda licenser och övervaka spelmarknaden i Sverige.
  2. Ansvarsfullt spelande – Licenstagarna måste erbjuda verktyg för spelkontroll och självtest.
  3. Spelaridentifikation - Enligt lag krävs säker identifiering av spelare för att skydda mot identitetskapning och penningtvätt.
  4. Reklam och marknadsföring - Måste ske ansvarsfullt och i enlighet med strikta riktlinjer.
  5. Självavstängning via Spelpaus - Möjliggör för spelare att enkelt utesluta sig själva från spel.Licenssystemet säkerställer att endast seriösa aktörer kan erbjuda spel om pengar, vilket eliminerar risker förknippade med oreglerade aktörer.

För spelintresserade innebär licensen en försäkring om att spel sker inom ramen för ett reglerat och övervakat system.

Spelinspektionens Roll

Spelinspektionen agerar som väktare för rättvisa och säkra spel inom den svenska marknaden. Genom sitt mandat säkerställer myndigheten att spelbolagen följer de regler och villkor som svensk lagstiftning kräver. Det är en grundläggande del i bevarandet av en sund spelkultur.

De beviljar licenser enligt strikta kriterier. Endast seriösa aktörer godkänns.

Tillsynsmyndigheten genomför regelbundna granskningar och kontroller av licensierade spelbolag. Vid regelbrott kan sanktioner såsom böter eller i värsta fall indragning av licens utfärdas, vilket tjänar som en avskräckande effekt.

Spelinspektionen har dessutom en övervakande roll när det gäller förhindrande av spelmissbruk och penningtvätt. De kräver att spelbolagen aktivt arbetar med att identifiera och hjälpa spelare med riskbeteenden. Således blir spelinspektionen en nyckelspelare i ansträngningarna mot ett mer ansvarsfullt spelande och ekonomisk transparens inom industrin. Dess väglednings- och kontrollfunktion garanterar att spelmarknaden fungerar enligt demokratiska och etiska principer.

Bonusregler enligt Svensk Lag

Enligt svensk lagstiftning regleras välkomstbonusar genom spellagen (2018:1138). Detta innebär att bonusar får endast erbjudas en gång per spelare, vid första speltillfället. Syftet med sådan reglering är att minimera riskerna för spelberoende och osunda spelvanor.

Spelbolagen måste tydligt informera om bonusvillkoren. Otydliga eller vilseledande erbjudanden är strikt förbjudna.

Spelbolagens bonusar är också begränsade i storlek. Denna reglering är till för att förhindra överdrivet spel som kan leda till skadliga konsekvenser för individen.

Alla bonusar ska gå att avstå från eller avbrytas av spelaren. Spelaren måste ges möjlighet att enkelt avböja bonusen för att undvika oönskat engagemang.

Annonsering av bonusar får endast riktas mot personer över 18 år och får inte framställa spel som ett sätt att lösa ekonomiska problem. Spelbolag krävs därför att förhålla sig till stränga marknadsföringsregler som prioriterar spelares välbefinnande.

Sanktioner för överträdelse av bonusregler kan inkludera varningar, sanktionsavgifter eller i extrema fall indragning av licens. Styra efterlevnaden av dessa regler är fundamentalt för en hållbar och ansvarsfull spelmarknad.

Jämför Välkomstbonusar

När spelintresserade sportfans utforskar olika välkomstbonusar hos svenska spelbolag, är det viktigt att noggrant granska och jämföra erbjudandets villkor. Det handlar inte enbart om bonusarnas storlek, utan även de omsättningskrav, giltighetstid och eventuella spelbegränsningar som är förankrade i varje unikt erbjudande. De regulatoriska ramar som det svenska licenssystemet förutsätter, innebär att genomlysning av dessa aspekter är essentiell för att undvika framtida missförstånd och oväntade komplikationer.

För att försäkra sig om att man väljer den mest fördelaktiga bonusen, bör man även sätta välkomstbonusarna i relation till spelbolagets övriga egenskaper, såsom spelutbud, användarvänlighet och kundservice. Trots att belöningsstrukturen initialt kan verka lockande, är det avgörande att den totala spelupplevelsen matchar de höga krav som ställs på kvalitativa spelprodukter på den svenska marknaden.

Fördelar med Jämförelse

Att jämföra välkomstbonusar kan leda till bättre ekonomiska villkor och ökad förståelse för spelbolagens regelverk, vilket i sin tur minimerar risken för besvikelse. Olika spelbolag erbjuder skilda bonusstrukturer, och en noggrann analys av dessa ger översikt över den mest förmånliga dealen.

Genom att noggrant jämföra, skyddar man sin budget från onödiga förluster. Oväntade omsättningskrav kan annars urholka bonusens verkliga värde.

Jämförelseprocessen ger även klarhet i spelbolagens licensstatus. Att verifiera att ett spelbolag innehar svensk licens är avgörande för din trygghet och för att följa svensk lagstiftning.

Säkerställ att bonusens villkor är rimliga innan engagemang. Genom att jämföra eliminerar man erbjudanden som inte står i proportion till ansträngningen de kräver.

Ibland kan bonusar med lägre nominellt värde erbjuda bättre långsiktig nytta. Det är genom att jämföra man kan identifiera sådana fördelar, som inte alltid är uppenbara vid första anblicken.

Slutligen är det genom jämförelse man kan upptäcka spelbolagens unika egenskaper. Dessa detaljer är av stor vikt för den totala spelupplevelsen och bör därför beaktas noggrant.

Bästa Bonusarna för Nybörjare

För nybörjare är enkelhet och tydlighet nyckelord.

När man är ny i spelvärlden söker man ofta en smidig start. Välkomstbonusar med enkla och tydliga villkor är därför att föredra. Bonusar bör inte innebära komplexa omsättningskrav eller dolda förutsättningar, som kan skapa förvirring och minska värdet av erbjudandet. Ett välkomnande spelbolag bör ge en klar bild av bonusens omfattning och hur den kan nyttjas.

En bonus bör erbjudas utan snåriga villkor.

Det gynnar nybörjaren att välja bonusar med låga omsättningskrav. Dessa bonusar kan vara en lägre summa i bonus men ger större frihet och mindre risk för spelaren. Sådana bonusar ger också möjlighet att utforska olika aspekter av spelbolagets utbud utan att känna sig låst vid komplicerade regler.

Starta med en bonus som främjar lärande och upptäckt.

Idealiska bonusar för nykomlingar inom spelindustrin är de som ger spelaren möjlighet att utforska spelbolagets tjänster utan alltför stor ekonomisk risk. En välkomstbonus bör därför vara konstruerad så att den både är lockande och informativ, vilket ger nytillkomna insikter i både spelbolagets plattform och spelvarianter. Sådan insikt kan vara avgörande för en lång och tillfredställande spelkarriär.

Var noga med att välja ett spelbolag med svensk licens.

Det är essentiellt för nybörjare att endast använda sig av spelplattformar som är licensierade enligt svensk lag. Fr.o.m. 1 januari 2019 krävs det av spelbolagen att inneha svensk licens för att verka på den svenska marknaden. Denna licens garanterar att spelbolaget följer de regler och villkor som ställs av Spelinspektionen, vilket innebär en ökad säkerhet för spelaren.

Tips för Bonusjägare

Först och främst, var medveten om att bonusvillkoren är avgörande; noggrann genomläsning är essentiell. Omsättningskrav, minsta odds och giltighetstid kan alla påverka bonusens verkliga värde.

Undvik att låsas vid höga omsättningskrav som kan begränsa uttagsmöjligheter.

Se alltid till att jämföra olika spelbolags bonusar, inte bara storleken, utan även villkoren, för att hitta de mest fördelaktiga erbjudandena.

Var vaksam för tidsbegränsningar som kan kräva snabba beslut och spelande, vilket inte alltid är i linje med ansvarsfullt spelande.

Utöver välkomstbonusar, undersök spelbolagets återkommande kampanjer och lojalitetsprogram. Dessa kan ge ytterligare värde över tid och bidra till en mer hållbar spelstrategi.

Kom ihåg, den mest attraktiva bonusen är inte alltid den med högst belopp. Effektiv bonusjakt innebär att finna en optimal balans mellan bonuserbjudandets storlek och de tillhörande kraven.

Ansvarsfullt Spelande

Vid nyttjandet av välkomstbonusar är det imperativt att agera inom ramarna för ansvarsfullt spelande. Till detta hör att sätta gränser för sitt spelande, både avseende insatser och tid tillägnad åt spelandet. Det krävs även en medvetenhet om de risker som föreligger, och ett aktivt beslut att inte låta spelandet överskrida gränserna för vad som är hälsosamt och ekonomiskt hållbart.

Spelbolag med svensk licens är skyldiga att erbjuda verktyg för självtest, spelbegränsningar och självuteslutning för att främja ansvarsfullt spelande. Som spelare bör du alltid utnyttja dessa hjälpmedel för att säkerställa ett sunt spelande och för att undvika potentiell skadlig inverkan på ens personliga liv eller finansiella ställning.

Bonusens Inverkan på Spelbeteende

Bonusar modifierar spelbeteendet markant.

Erbjudanden om välkomstbonusar på spelplattformar har en tendens att locka nya användare och motivera spelare till att engagera sig mer frekvent. Bonusen uppfattas som en initial fördel som kan utnyttjas för att utforska olika spel utan att riskera egna medel i samma utsträckning, vilket kan leda till ökad spelaktivitet. Dock, denna initiala förmån måste ej få överskugga riskmedvetenheten vid spel.

Effektivt, bonusincentiv kan leda till överspel.

Härförleden kan bonusar också fungera som en trigger för att driva spelaren - som annars skulle inta en mer konservativ hållning - att ta större risker än vanligt. Denna förändring i risktolerans kan i sig främja ett mer aggressivt spelande, särskilt när villkoren för bonusen innefattar satsningskrav eller tidsbegränsningar som skall uppfyllas.

För att kontrollera bonusens potentiella inverkan på spelbeteendet, är det kritiskt att spelare tillämpar strategier för riskhantering och fastställer tydliga budgetgränser. Det är även av yttersta vikt att spelbolagen med svensk licens efter 2019 års spelreglering arbetar för att upplysa spelare om dessa aspekter och inkluderar ansvarsfullt spelande i sin marknadsföring av bonuserbjudanden. Dessa ansträngningar bör syfta till att bevara spelglädjen samtidigt som man förhindrar eventuella negativa konsekvenser som kan uppstå av att nyttja bonusar på ett oansvarigt sätt.

Verktyg för Självkontroll

För att upprätthålla spelansvar och förebygga spelskador har spelbolagen implementerat olika verktyg för självkontroll.

Dessa verktyg tjänar som ett skyddsnät för spelare genom att tillhandahålla funktioner för självbegränsning och realitetstester. Exempelvis kan spelare ställa in insättningsgränser eller påtvinga en paus i sitt spelande.

Spelbolag erbjuder även möjligheten att genomföra självtester. Ett självtest är ett självskattningsverktyg som gör det möjligt för spelaren att reflektera över sitt spelande och identifiera potentiella problem.

Utöver självtester kan spelare även tillgå spelhistorik för att överblicka sina spelvanor och bedöma sitt spelmönster. Detta kan hjälpa till att identifiera tidiga tecken på spelberoende.

Spelbolagen måste sedan 2019 efter spelregleringar i Sverige aktivt främja dessa självkontrollverktyg till sina kunder.

Vart man kan vända sig för hjälp

Att spela ansvarsfullt är avgörande och ibland behövs extern hjälp för att hantera spelsvårigheter.

  1. Stödlinjen - En nationell stödtjänst som erbjuder rådgivning och hjälp via telefon, chatt och e-post.
  2. Spelberoendes Riksförbund - En organisation som ger stöd till personer med spelproblem och deras anhöriga.
  3. Spelinspektionen - Myndigheten som reglerar den svenska spelmarknaden och tillhandahåller information om spelansvar.
  4. Anonyma Spelare (GA) - En gemenskap baserad på 12-stegsprogrammet där medlemmar delar erfarenheter för att överbrygga spelberoende.Om du känner att ditt spelande är utanför din kontroll, tveka inte att genast söka stöd.

Dessa resurser kan vara avgörande i att återfå ett balanserat förhållande till spel och förebygga skadliga konsekvenser.

Speltips.inc Rekommenderar

expekt logo
Hogsta Bonus Upp till 1500kr gratisspel
Omsättningskrav: 1x – Min Odds: 1.8
Bra cash-out & riktigt höga odds
Till Expekt »
18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. Gratisspelet är giltigt i 60 dagar. Min. 1,80 odds. Erbjudandet gäller fr.o.m. 05.12.23. | Regler & villkor här. | stodlinjen.se | spelpaus.se | Spela ansvarsfullt.
leovegas logo
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
Fantastiskt allround online casino och sportsbook
Till LeoVegas »
18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. Min. insättning 100 kr. Gratisspelet är giltigt i 60 dagar. Min. 1,80 odds. Erbjudandet gäller fr.o.m 17.01.24. Spela Ansvarsfullt | spelpaus.se | spelinspektionen.se
No Account Bet v1
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 10x - Min odds: 1.5
Bra casino och sportsbook
Till NoAccountBet »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
nordicbet logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Bra lokala odds & Stort urval av spel
Till NordicBet »
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betsafe logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Stort utbud i många ligor & Uttag med Swish
Till Betsafe »
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betinia logo
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
En av sveriges bästa Sportbonusar!
Till Betinia »
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.
comeon casino logo
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Erbjuder bra välkomstbonus
Till ComeOn! »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
10bet logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 8x - Min odds: 1.8
Bra Bonus & Häga odds
Till 10Bet »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
bethard logo
Högsta Bonus: 100% upp till 1000 SEK
Omsättningskrav: 10x - Min odds: 1.9
Mycket höga odds på sport & Swish-funktionalitet
Till Bethard »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
hajper logo white
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Mycket snabb registrering & Mycket snabba utbetalningar/uttag
Till Hajper »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
snabbare logo
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Enkel bonus att omsätta & Stort spelutbud
Till Snabbare »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
casumo logo
Högsta Bonus: 100 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 0x - Min odds: 0.0
Insättning och uttag med Swish
Till Casumo »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betsson logo
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Bra välkomstbonus
Till Betsson »
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här
Speedybet v1
Högsta Bonus: 100% upp till 1000 SEK
Omsättningskrav: 10x - Min odds: 1.5
Bra lokala odds & Stort urval av spel
Till SpeedyBet »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
lyllocasino logo
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Erbjuder bra välkomstbonus
Till Lyllo Casino »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
luckycasino svg
Högsta Bonus: 100 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 2.0
Kan spela utan att behöva registrerat konto.
Till Lucky Sports »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
pinnacle logo
Ingen välkomstbonus
Omsättningskrav: 0x - Min odds: 0.0
Mycket bra odds på sport
Till Pinnacle »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
betfair logo
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 8x - Min odds: 1.7
Mycket underhållande oddskombinationer
Till BetFair »
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
campobet logo
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
En av sveriges bästa Sportbonusar!
Till CampoBet »
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.

Vadhållningsskola Artiklar

Member Leaderboard
Registrera dig
Hajper bonus
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här 
Till Hajper »
Snabbare bonus
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här 
Till Snabbare »
LeoVegas spelbonusar
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. Min. insättning 100 kr. Gratisspelet är giltigt i 60 dagar. Min. 1,80 odds. Erbjudandet gäller fr.o.m 17.01.24. Spela Ansvarsfullt | spelpaus.se | spelinspektionen.se
Till LeoVegas »
Betfair bonus
Högsta Bonus: 500 SEK Gratisspel
Omsättningskrav: 8x - Min odds: 1.7
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
Till Betfair »
nordic bet
Högsta Bonus: 100% upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
Regler och Villkor gäller | Bonus giltig i 60 dagar | +18 | Spela Ansvarsfullt | stodlinjen.se | spelpaus.se | Läs fullständiga regler och villkor här 
Till NordicBet »
comeon casino aff
Högsta Bonus: 100% Bonus upp till 500 SEK
Omsättningskrav: 6x - Min odds: 1.8
18+ år, spela ansvarsfullt | stodlinjen.se | Läs fullständiga regler och villkor här
Till ComeOn »
betinia aff logo
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.
Till Betinia »
campo bet banner
100% matchat gratisspel upp till 1500 kr
Omsättningskrav: 1x - Min odds: 1.8
Gäller nya kunder. Max bonus 1500 kr, din första insättning bestämmer gratisspelets värde, gäller 60 dgr, vinster från gratisspel betalas ut minus insatsen. Lägg ett eller flera spel med minst 1,8 odds för fulla värdet av din insättning för att aktivera ditt gratisspel. Spela ansvarsfullt: 18+, stodlinjen.se, spelpaus.se. Fullständiga villkor gäller.
Till Campo BET »